Witaj na stronie OTPB

Prognoza na dobre życie społeczne

Jedną z najważniejszych postaci tzw. Trzeciej Fali Behawioryzmu jest bez wątpienia Steven C. Hayes. Oprócz bycia współtwórcą modelu psychoterapii ACT, jest również profesorem na Uniwersytecie w Reno (w stanie Nevada), którego laboratorium od lat ’80 bada podstawowe procesy odpowiedzialne za elastyczność (ale i sztywność) psychologiczną. Ta umiejętność jest dobrym prognostykiem m.in. zmagania się z cierpieniem psychicznym lub – jak kto woli – występowania chorób psychicznych. Będąc z natury behawiorystą, Hayes próbuje opisywać skomplikowane zjawiska życia psychicznego w możliwie uchwytny, mierzalny i…

0
Read More

Terapia przewlekłego bólu

Człowiek nie jest tylko ciałem, nie jest swoim umysłem, nie jest też tylko swoim duchem, by wymienić tylko kilka aspektów ludzkiej egzystencji. Owszem, każda z tych sfer jest ważna, natomiast czasem pewne okoliczności utrudniają nam zwrócenie uwagi na fakt, że te wymiary naszego człowieczeństwa wzajemnie się przenikają, a nie istnieją obok siebie. Taką okolicznością, która utrudnia życie w pełni jest doświadczanie przewlekłego bólu. Zdecydowanie trudniej jest zadbać o własny dobrostan, gdy nieustannie ciało przypomina nam, że coś jest z nami…

0
Read More

Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej“, która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-5 kwietnia 2017.   Celem konferencji jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznego zastosowania najnowszych lub niszowych modeli i metod udzielania pomocy psychologicznej, rozwijających się w Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie wiedzy od specjalistów w danej dziedzinie oraz…

0
Read More

Schizofrenia i psychozy

Osoby cierpiące na zaburzenia psychotyczne czy schizofrenię mogą przeżywać – w zależności od przypadku – cały wachlarz trudnych doświadczeń: od słyszenia głosów, przez poczucie bycia śledzonym i nasyłania myśli po izolację społeczną i wewnętrzną pustkę. Objawy zatem dotyczyć mogą zarówno sfery emocjonalnej (lęki z powodu poczucia bycia śledzonym), obszaru myśli („cały świat przeciwko mnie spiskuje”), zachowań (skrajna izolacja) czy wrażeń z ciała („czuję i widzę, że chodzą po mnie mrówki”). W trakcie epizodu psychotycznego osoby cierpiące na tego typu zaburzenia…

0
Read More

Redukcja stresu MBSR

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) to rodzaj terapii i pracy własnej oparty na uważności – umiejętności psychicznej, którą charakteryzuje otwartość, ciekawość, akceptacja i nieoceniająca uwaga skierowana na doświadczenia tu i teraz, wliczając w to wrażenia fizyczne, myśli, emocje, własną świadomość i otoczenie. Efekty MBSR Analizy badań interwencji opartych na mindfulness wskazują, że jest to skuteczna metoda poprawy stanu psychicznego w: Zaburzeniach lękowych i depresyjnych (Hoffman et al., 2012) Przy nawracającej depresji (co najmniej trzy nawroty) obniżenie ryzyka kolejnego nawrotu o 34-43%…

0
Read More

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych. Obecnie obowiązujące w krajach Zachodu podejście do zdrowia psychicznego kładzie nacisk na tzw. „zdrową normalność”. Zgodnie z tym podejściem zdrowy to znaczy szczęśliwy, myślący optymistycznie, mający pozytywne emocje. Zgodnie z takim rozumieniem symptomy zaburzeń psychicznych, negatywne myśli i emocje stanowią część procesów psychopatologicznych. Terapia akceptacji i zaangażowania proponuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego -zakłada, że cierpienie psychologiczne jest czymś…

0
Read More

Terapia Schematów

Terapia schematów jest jedną z odmian terapii poznawczo-behawioralnej, stworzoną specjalnie do pracy z najtrudniejszymi do wyleczenia zaburzeniami emocjonalnymi. Należy to tak zwanej „trzeciej fali terapii behawioralnych”. Jej twórcą jest Jeffrey Young. Terapia koncentruje się na najgłębszych strukturach poznawczo-emocjonalnych, wchodzących w skład osobowości człowieka  tak zwanych wczesnych nie adaptacyjnych schematach. W koncepcji tej, schemat to trwały, negatywny wzorzec, który powstaje w dzieciństwie lub w okresie dorastania i jest utrwalany przez dalsze życie. Negatywne schematy powstają wówczas, gdy któreś z podstawowych emocjonalnych…

0
Read More

Bezsenność

Bezsennością nazywamy trudności z zasypianiem i mimowolne skrócenie długości snu, prowadzące do obniżenia sprawności organizmu w ciągu dnia. O bezsenności mówić zwykło się jednak dopiero wtedy, gdy problemy z zasypianiem i utrzymaniem snu mamy w ciągu co najmniej trzech nocy tygodniowo, przynajmniej przez miesiąc. Wyszczególniono trzy typy bezsenności, spośród których właśnie ta, nazwana bezsennością chroniczną, jest najpoważniejsza i występuje najczęściej – stanowi przeszło 70 procent wszystkich przypadków zaburzeń snu. Oprócz niej możemy spotkać się jeszcze z bezsennością epizodyczną, trwającą zwykle…

0
Read More

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem zdrowotnym, na które składają się trzy grupy objawów: zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość i nadmierna impulsywność. Objawy te są wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli, a samemu dziecku często utrudniają naukę szkolną i nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Niestety rozpoznanie ADHD często łączy się też z współwystępowaniem innych zaburzeń: specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), problemów z zachowaniem, niskiej samooceny, depresji. Nadpobudliwe dzieci często nie pracują na miarę swoich możliwości, co…

0
Read More

Zaburzenia odżywiania

Skoncentrowanie na kształcie i wadze ciała i ocenianie swojej wartości jedynie na podstawie masy i kształtu ciała. Występują zachowania związane z kontrolowaniem masy ciała i figury, takie jak m.in. rygorystyczna dieta, nasilone ćwiczenia fizyczne, wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających. Anoreksja Występuje lęk przed przybraniem na wadze, powodujący drastyczne ograniczanie przyjmowanego pożywienia. Dążenie do ograniczenia masy ciała wyraźnie poniżej norm przyjętych dla wieku i wzrostu. Równocześnie występuje nieprawidłowa ocena własnego wyglądu (spostrzeganie całego ciała lub jego poszczególnych części jako „grubych”) Bulimia…

0
Read More
Kontakt

ul. Czartoria 1/9
61-102 Poznań
Rejestracja: 519 151 647
www.otpb.pl
otpbpoznan@gmail.com

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD