OTPB jest prywatnym gabinetem psychoterapeutycznym specjalizującym się w psychoterapiach poznawczo-behawioralnych w szczególności psychoterapią/treningiem Akceptacji i Zaangażowania ACT, psychoterapią opartą na zaawansowanej trosce CFT, dialektyczną terapią behawioralną DBT, terapią schematu ST oraz terapeutycznymi zastosowaniami uważności. Od kilkudziesięciu lat prowadzone są na świecie badania nad skutecznością terapii behawioralnych i poznawczych. Dowiodły one, że psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu: