Prognoza na dobre życie społeczne

Jedną z najważniejszych postaci tzw. Trzeciej Fali Behawioryzmu jest bez wątpienia Steven C. Hayes. Oprócz bycia współtwórcą modelu psychoterapii ACT, jest również profesorem na Uniwersytecie w Reno (w stanie Nevada), którego laboratorium od lat ’80 bada podstawowe procesy odpowiedzialne za elastyczność (ale i sztywność) psychologiczną. Ta umiejętność jest dobrym prognostykiem m.in. zmagania się z cierpieniem psychicznym lub – jak kto woli – występowania chorób psychicznych. Będąc z natury behawiorystą, Hayes próbuje opisywać skomplikowane zjawiska życia psychicznego w możliwie uchwytny, mierzalny i zrozumiały sposób. Bo i po co pisać opasłe tomy prac naukowych jeśli przeciętny czytelnik nie będzie potrafił wyciągnąć z nich wniosków i – co więcej – wprowadzić ich w życie? Na łamach jednego z portali biznesowych, Steven Hayes próbował odpowiedzieć na pytanie „które amerykańskie miasta sprzyjają singlom” i w typowy dla siebie sposób udzielił bardzo szerokiej odpowiedzi, która wykracza daleko poza omawianą kwestię. W swojej wypowiedzi wyróżnił między innymi takie kategorie zachowań, które w jego rozumieniu i doświadczeniu sprzyjają naszemu dobrostanowi. Dzieję się tak wtedy, gdy: mamy poczucie przynależności i łączności z innymi ludźmi i nie musimy przybierać masek, by je uzyskać, gdy akceptujemy kim naprawdę jesteśmy i gdy jesteśmy akceptowani przez innych, stwarzając przestrzeń, w której możemy swobodnie poznawać naszą zdolność do odczuwania … Czytaj dalej