Zazwyczaj książki samopomocowe dotyczące relacji z innymi opierają się na opisie problemu i kilku dobrych radach. Najczęściej podczas czytania doznajemy olśnienia „Acha! Teraz wiem co trzeba zrobić”, po czym doczytujemy książkę do końca, odkładamy ją na półkę i bierzemy się za czytanie kolejnej książki. Zostajemy z miłym wspomnieniem „dobrej” lektury, a nasze życie się nie zmienia.

Książka „Relacje na huśtawce” autorstwa Avigail Lev, Matthew McKay, Michelle Skeen oraz Patrick Fanning wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne to zdecydowanie wyróżniająca się pozycja na rynku wydawniczym. To program poprawy Twoich związków z innymi ludźmi.

Książka wyjaśnia, że przyczyną problemów interpersonalnych są „niezbyt pomocne sposoby, jakie zazwyczaj stosujemy, by radzić sobie ze stresem w relacjach międzyludzkich”. Proponuje 6 etapów, przez które należy przejść, by poradzić sobie z problemami w relacjach.

Nieadaptacyjne strategie, które stosujemy są pochodną schematów, które ukształowały się w naszym dzieciństwie w reakcji na trudne doświadczenia. Aktywny schemat, np. nieufności może być tak silny, że nawet niezauważamy, że działamy automatycznie pod jego dyktando, sabotując nasze relacje.

Aby uwolnić się od schematów, niezbędne są ćwiczenia prowadzące do głębokiego samopoznania. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wiedzę, lecz o proces zauważania kiedy wpadamy w pułapki własnego umysłu, by zyskać możliwość wyboru jak chcemy się zachować.

Każdy rozdział książki składa się kolejnych stopni wtajemniczenia w istotę relacji interpersonalnych, propozycji ćwiczenia do wykonania oraz przykładu jak inni wykonali dane ćwiczenia i jakie były ich wnioski. Taka konstrukcja sprawia, że książka staje się swoistym mentorem i trenerem w drodze jaką mamy przed sobą do pokonania, by lepiej nam się żyło z innymi. Ćwiczenia wymagają kilku dni skupienia uwagi, zanim się przejdzie do następnego rozdziału. By w pełni wykorzystać książkę warto przygotować sobie codzienny harmonogram ćwiczeń, np. pół godziny po kolacji.

Program ćwiczeń przedstawiony w książce „Relacje na huśtawce” opiera się na wynikach randomizowanych badań przeprowadzonych prze Avigail Lev*, w którym zastosowano 10-cio tygodniowy protokół łączący terapie akceptacji i zaangażowania oraz terapię schematu. Jest to nowatorskie podejście terapeutyczne oparte na badaniach naukowych, nastawione na czynniki leżące u podstaw nieadaptacyjnych zachowań w relacjach.

Jeśli Twoja sytuacja jest trudna i ciężko Ci systematycznie wykonywać zalecenia z książki, być może warto skorzystać z pomocy terapeuty, który dopasuje interwencje do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapoznaj się z ofertą naszego Ośrodka.

 

* A. Lev, A new group therapy protocol combining acceptance and commitment therapy (ACT) and schema therapy in the treatment of interpersonal disorders: A randomized controlled trial, rozprawa doktorska, Berkeley: Wright Institute 2011.