Skąd pomysł na grupę?

Jako psychologowie z problemami psychicznymi spotykamy się w różnych kontekstach. Czasem jest to gabinet, czasem oddział psychiatryczny, czasem taka lub inna poradnia. Jako ludzie spotykamy się z nimi często w zupełnie niezawodowych sytuacjach – w roli dzieci, współmałżonków, rodzeństwa, przyjaciół, współpracowników. I to te małe, prywatne historie mają największy wpływ na to jak odbieramy osoby chorujące jak i samo zagadnienie zdrowia psychicznego. Wiemy z jakim cierpieniem się to łączy, czego potrzebują osoby z otoczenia kogoś chorującego, jakie są ich historie. Wiemy, bo sami nimi jesteśmy.

Do kogo skierowana jest nasza grupa?

Grupa wsparcia powstała z myślą o osobach, których problem zdrowia psychicznego dotyczy pośrednio – czyli o osobach, które nie chorują psychicznie, natomiast są dotknięci konsekwencjami choroby kogoś bliskiego. Jest dla osób, które czują, że potrzebują wsparcia, mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, czują się przytłoczone, nie wiedzą co robić i jak się zachowywać w kontakcie z osobą chorą, jak z nią rozmawiać. Co ważne, z punktu widzenia uczestnictwa w grupie, nie ma większego znaczenia na jakiego rodzaju zaburzenie cierpi ktoś bliski – czy jest to zaburzenie nastroju (jak np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) zaburzenie psychotyczne (jak np. schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne), zaburzenie osobowości (np. borderline), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, lękowe, czy jakiekolwiek inne.

Clue stanowi fakt, że choroba kogoś w moim otoczeniu sprawia, że cierpię. A trudności wynikające z choroby bliskiej osoby mogą przynosić konsekwencje w bliższych i dalszych relacjach. Mogą utrudniać rozwój osobisty, zawodowy, czy spędzanie czasu wolnego. Przewlekły stres związany z chorobą psychiczną członka rodziny może wywoływać przeróżne trudności na poziomie zdrowia psychicznego jak i somatycznego. Skuteczna profilaktyka zdrowia psychicznego jest jednak możliwa, czego wyrazem jest nasz program.

Kto prowadzi grupę?

Program psychoterapii grupowej dla rodzin stworzony został i prowadzony jest przez dwóch psychologów i terapeutów z doświadczeniem w obszarze klinicznym: Barbarę Ostrowską i Jakuba Szymańskiego – pomysłodawcę grupy.

Barbara Ostrowska jest terapeutką z bogatym dorobkiem zawodowym.  Zdobywała je m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych “Dziekanka” w Gnieźnie, w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, w ośrodkach leczenia uzależnień, czy w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu i NZOZ Diamed w Gnieźnie. Stosuje metody terapeutyczne zakorzenione w 3 Fali Behawioryzmu – ACT, MBSR, jak również czerpie z tradycji klasycznego podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT). Członkini Zarządu i współzałożycielka Stowarzyszenia Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) Polska. Autorka i prowadząca stronę “Co na to psycholog?”, współautorka artykułów naukowych w dziedzinie psychologii i psychoterapii.

Jakub Szymański angażuje się zawodowo zarówno w obszarze klinicznym jak i szkoleniowym. Oprócz pracy psychoterapeutycznej zajmuje się kształceniem studentów i terapeutów z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Teorii Ram Relacyjnych (RFT). Prowadzi szkolenia dla firm i organizacji z zakresu uważności (mindfulness) i elastyczności psychologicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych “Dziekanka” w Gnieźnie, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym “Opolska” w Poznaniu, ośrodku leczenia uzależnień “Litewska”, czy w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. Pracę z grupami podejmował nie tylko w obszarze klinicznym, ale też szkoleniowym i warsztatowym. Swoją pracę opiera głównie o ACT i Psychoterapię Opartą o Analizę Funkcjonalną (FAP), jak również wykorzystuje dorobek klasycznego podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT). Jest członkiem Zarządu i współzałożycielem Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) Polska.

Nicią, która łączy Basię i Kubę, jest mówienie wspólnym językiem teorii psychologicznej, umiłowanie uważności i psychoterapii opartej o dowody naukowe, nieustanny rozwój zawodowy i osobisty. Co istotne, łączy ich również przyjacielska więź, która wpływa na dobre porozumienie zarówno w pracy jak i poza nią.

Co jest celem grupy?

Praca behawioralna (jak i poznawczo-behawioralna) skoncentrowana jest przede wszystkim na uczeniu się nowych zachowań i umiejętności. A te, których chcemy nauczyć Uczestników naszej grupy, to między innymi:

  • umiejętność radzenia sobie z problemami własnymi jak i osoby chorującej;
  • nadawanie i odbieranie komunikatów z otoczenia (jak np. umiejętność wspierania i proszenia o wsparcie);
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami, myślami, dolegliwościami fizycznymi;
  • klaryfikacja wartości i kierowanie życiem w zgodzie z nimi
  • poczucie sprawstwa i realnego wpływu na życie własne i innych;
  • odnalezienie motywacji do zmian
  • rozgraniczenie i określenie użytecznych i nieużytecznych sposobów działania

Celem grupy jest również to, aby stanowiła ona określoną w czasie i logiczną całość. W obecnej formie, grupa zakłada 16 spotkań w trybie zamkniętym, z możliwością kontynuowania jej w trybie otwartym.

Dlaczego ta grupa jest dla nas ważna?

Oprócz naszych prywatnych doświadczeń w tym obszarze, widzimy również systemowe braki we wspieraniu osób, których choroby psychiczne dotykają w sposób pośredni. Pogłębia to ryzyko wykluczenia i istotnego pogorszenia jakości życia osób dotkniętych tym problemem. Chcemy temu zapobiegać i przeciwdziałać.

Ważne jest dla nas również to, że oferowana przez nas pomoc opiera się o narzędzia psychoterapeutyczne, które zostały dogłębnie przebadane pod kątem skuteczności. Standardem etycznym jest dla nas, by stosowane przez nas metody pracy ugruntowane były w nauce.

Jak mogę uczestniczyć w grupie?

Pierwszym krokiem jest umówienie się na krótkie spotkanie konsultacyjne z jednym z naszych specjalistów. Odbywa się ono w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu i trwa ok. 30 min. Recepcja na hasło “grupa wsparcia” będzie wiedziała jak pokierować Was dalej. Konsultacje rozpoczynają się w lutym 2019 i będą trwały do zapełnienia się grupy. Sama grupa ruszy, gdy skonsultujemy wystarczającą ilość osób do jej zawiązania, a o terminie pierwszego spotkania osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane przez recepcję.

Pozostaje nam mieć głęboką nadzieję, że oferowana przez nas pomoc okaże się dla naszych Uczestników skuteczna, wartościowa i zbliżająca do takiego życia, jakim naprawdę chcieliby żyć.