Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej“, która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-5 kwietnia 2017.   Celem konferencji jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznego zastosowania najnowszych lub niszowych modeli i metod udzielania pomocy psychologicznej, rozwijających się w Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie wiedzy od specjalistów w danej dziedzinie oraz nabycie umiejętności stosowania określonych technik w trakcie zajęć warsztatowych. Naukowo-szkoleniowy charakter wydarzenia ma na celu nie tylko popularyzację nowych trendów udzielania pomocy psychologicznej wśród zajmujących się nią praktyków i badaczy, ale także rozpowszechnienie informacji na temat możliwości szkoleniowych wśród studentów interesujących się tym zagadnieniem.   Konferencja będzie odbywać się w dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 w budynku CINiBA w Katowicach. Pierwszy dzień poświęcony zostanie na warsztaty dotyczące możliwych zastosowań poszczególnych metod oraz protokołów pracy z klientami i pacjentami. Drugi oraz trzeci dzień zostaną przeznaczone na prezentację podejść należących między innymi do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej oraz kierunków takich jak Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, NeuroAfektywny Model Relacji (NARM™), czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.   Udział w konferencji oraz warsztatach … Czytaj dalej

Schizofrenia i psychozy

Osoby cierpiące na zaburzenia psychotyczne czy schizofrenię mogą przeżywać – w zależności od przypadku – cały wachlarz trudnych doświadczeń: od słyszenia głosów, przez poczucie bycia śledzonym i nasyłania myśli po izolację społeczną i wewnętrzną pustkę. Objawy zatem dotyczyć mogą zarówno sfery emocjonalnej (lęki z powodu poczucia bycia śledzonym), obszaru myśli („cały świat przeciwko mnie spiskuje”), zachowań (skrajna izolacja) czy wrażeń z ciała („czuję i widzę, że chodzą po mnie mrówki”). W trakcie epizodu psychotycznego osoby cierpiące na tego typu zaburzenia tracą kontakt z otaczającą ich rzeczywistością oraz nie potrafią krytycznie ocenić tego, co dzieję się w ich wnętrzu. Ich świat często opanowuje pewna jedna, wyjaśniająca wszystko idea, która przyjmować może formę m.in. dostrzegania na każdym kroku globalnego spisku, silnie przeżywanego olśnienia religijnego, czy poczucia bycia kimś innym niż jest się w rzeczywistości. Schizofrenię lub inne choroby, którym towarzyszyć mogą objawy psychotyczne (np. w niektórych przypadkach choroby afektywnej dwubiegunowej) uznaje się za chorobę przewlekłą, nierzadko wymagającą stałego przyjmowania leków i powodującą częste powroty na oddział psychiatryczny.   Jak zatem w takiej sytuacji pomóc może psychoterapia? Należy zwrócić uwagę, że jakkolwiek leki potrafią zmniejszyć objawy psychotyczne (u pacjentów, którzy na leki w ogóle reagują), tak to, czego nie potrafią, to wyćwiczyć u … Czytaj dalej

Redukcja stresu MBSR

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) to rodzaj terapii i pracy własnej oparty na uważności – umiejętności psychicznej, którą charakteryzuje otwartość, ciekawość, akceptacja i nieoceniająca uwaga skierowana na doświadczenia tu i teraz, wliczając w to wrażenia fizyczne, myśli, emocje, własną świadomość i otoczenie. Efekty MBSR Analizy badań interwencji opartych na mindfulness wskazują, że jest to skuteczna metoda poprawy stanu psychicznego w: Zaburzeniach lękowych i depresyjnych (Hoffman et al., 2012) Przy nawracającej depresji (co najmniej trzy nawroty) obniżenie ryzyka kolejnego nawrotu o 34-43% (Piet, Hougaard 2011) U osób doświadczających przewlekłych chorób związanych z ograniczeniem ruchu i bólem (rak, fibromyalgia, zapalenie stawów, przewlekły ból z innych źródeł) obserwuje się po 8 tygodniach podwyższenie jakości życia, lepsze radzenie sobie z ograniczeniami oraz niższy poziom lęku i depresji. Istnieją także ograniczone dane na temat poprawy zdrowia, gdzie MBSR powinien być stosowany razem z pomocą medyczną (Grossman et al. 2004; Bohlmeijer et al. 2010; Ledesma, Kumano 2009). U osób bez diagnozy obniżenie poziomu stresu i lęku, zmniejszenie ilości natarczywych myśli o przeszłości oraz wzmocnienie wartości duchowych, empatii i troski o siebie (Chiesa, Serretti 2009) PRZEBIEG MBSR Redukcja stresu MBSR trwa 8 tygodni i składa się z ośmiu cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań oraz intensywnej pracy własnej po ok. godzinę … Czytaj dalej

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych. Obecnie obowiązujące w krajach Zachodu podejście do zdrowia psychicznego kładzie nacisk na tzw. „zdrową normalność”. Zgodnie z tym podejściem zdrowy to znaczy szczęśliwy, myślący optymistycznie, mający pozytywne emocje. Zgodnie z takim rozumieniem symptomy zaburzeń psychicznych, negatywne myśli i emocje stanowią część procesów psychopatologicznych. Terapia akceptacji i zaangażowania proponuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego -zakłada, że cierpienie psychologiczne jest czymś zupełnie normalnym. Tak zwany „pierwotny ból” (primary pain) obejmuje wszystkie doświadczenia (przeżycia, emocje, myśli) na które nie mamy wpływu i które są nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Ten „pierwotny ból” powstaje na skutek interakcji sposobu w jaki funkcjonuje nasz umysł i język z tym, czego doświadczamy. Prowadzi do takich zmian w naszym zachowaniu, które są sprzeczne z cenionymi przez nas wartościami. W ACT nie podważa się poszczególnych myśli, lecz raczej całościowy sposób, w jaki klient posługuje się językiem i jak to wpływa na jego jakość życia, uniemożliwiając podejmowanie wartościowych działań. Zakłada się bowiem, że ludzie mogą mieć niepomocne myśli a mimo to działać efektywnie i robić w życiu to, co ważne. Negatywne myśli są zupełnie normalne a ich kwestionowanie może tylko … Czytaj dalej

Terapia Schematów

Terapia schematów jest jedną z odmian terapii poznawczo-behawioralnej, stworzoną specjalnie do pracy z najtrudniejszymi do wyleczenia zaburzeniami emocjonalnymi. Należy to tak zwanej „trzeciej fali terapii behawioralnych”. Jej twórcą jest Jeffrey Young. Terapia koncentruje się na najgłębszych strukturach poznawczo-emocjonalnych, wchodzących w skład osobowości człowieka  tak zwanych wczesnych nie adaptacyjnych schematach. W koncepcji tej, schemat to trwały, negatywny wzorzec, który powstaje w dzieciństwie lub w okresie dorastania i jest utrwalany przez dalsze życie. Negatywne schematy powstają wówczas, gdy któreś z podstawowych emocjonalnych potrzeb (np. bezpieczeństwa, akceptacji, docenienia, samodzielności) nie są w znacznym stopniu zaspokojone w trakcie dzieciństwa. Dodatkowo, strategie, które ludzie stosują, aby radzić sobie z negatywnymi schematami, również przyczyniają się do ich podtrzymywania.   Celem terapii jest zaangażowanie się w proces leczenia, czyli osłabiania schematów i związanych z nimi strategii radzenia sobie, a przez to wzmocnienie zdrowej części osobowości pacjenta. Terapeuta wchodzi w sojusz z ową zdrową częścią, aby wspólnie walczyć ze schematami. Podejście to opiera się więc na aktywnym zaangażowaniu obu stron w proces leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad sobą, którą pacjent wykonuje pomiędzy spotkaniami, np. w postaci zadań terapeutycznych, które są ustalane, a potem omawiane na sesjach.

Napady lęku i paniki

Napad lęku (lęk paniczny, lęk napadowy) jest okresem intensywnej obawy i dyskomfortu, który zaczyna się nagle, narasta szybko i trwa co najmniej kilka minut, ale nie dłużej niż dwie godziny. Silnemu lękowi towarzyszą takie objawy wzbudzenia wegetatywnego, jak: odczucie bicia lub ciężaru serca albo przyspieszenie jego czynności, pocenie się, drżenie lub dygotanie,suchość w jamie ustnej. Mogą również pojawić się objawy somatyczne pochodzące z klatki piersiowej i brzucha, takie jak: utrudnienie oddychania, uczucie dławienia się, bóle lub dyskomfort w klatce piersiowej, nudności lub nieprzyjemne doznania brzuszne. Często występują takie dolegliwości, jak: zawroty głowy, brak równowagi i poczucie nierealności przedmiotów (derealizacja) lub dystansu czy „nierealności” samego siebie (depersonalizacja), uderzenia gorąca lub też uczucie drętwienia i swędzenia. Pacjent ma wrażenie zbliżającej się katastrofy, śmierci, obawia się utraty kontroli, szaleństwa. PSYCHOTERAPIA: Poznawczy model zaburzenia zakłada, że epizod paniki wywołany jest przez „katastroficzną interpretację” doznań somatycznych (szczególnie objawów lęku). Zachowania zabezpieczające i selektywna uwaga powodują podtrzymywanie zaburzenia. PRAKTYCZNE CELE TERAPII Eliminacja bądź zmniejszenie nasilenia objawów Powrót do poprzednio unikanych aktywności i sytuacji Nabycie umiejętności radzenia sobie z lękiem Profilaktyka nawrotów TECHNIKI TERAPEUTYCZNE W terapii wykorzystuje się techniki poznawcze i behawioralne służące identyfikacji katastroficznych interpretacji objawów somatycznych i psychicznych; znajdowaniu alternatywnych niż dotychczasowe wyjaśnień tego co … Czytaj dalej

Jak działa terapia poznawcza

Rozkładając przytłaczające problemy na mniejsze składniki, terapia pozwala je rozwikłać. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, w jaki sposób są powiązane i jak wpływają na człowieka. Wyróżnia się następujące elementy: Sytuacja – problem, wydarzenie, lub skomplikowane warunki Wynikają z tego: Myśli Uczucia Odczucia fizyczne Działania Każdy z powyższych elementów ma wpływ na pozostałe. Nasze myśli na temat danego problemu wpływają na to, jak się czujemy fizycznie i emocjonalnie. Mogą one również zmienić nasze działania w tym zakresie. Przykład: Na większość sytuacji można zareagować pozytywnie lub negatywnie, w zależności od tego, co o danej sytuacji myślimy: Sytuacja: Masz kiepski dzień, wszystkiego dość, więc idziesz na zakupy. Idąc ulicą, dostrzegasz znajomą osobę, która Cię mija i, jak sądzisz, ignoruje. Reakcja: Negatywna Pozytywna Myśli: On/a mnie ignoruje – nie lubi mnie On/a wygląda na pogrążonego/ą w myślach – może coś u niej/go nie tak? Odczucia emocjonalne: Przygnębienie, smutek, poczucie odtrącenia Zaniepokojenie drugą osobą Reakcje fizjologiczne: Skurcze żołądka, brak energii, mdłości Dobre samopoczucie Działanie: Wracasz do domu i unikasz znajomej osoby Kontaktujesz się ze znajomym/ą, aby upewnić się, że u nich wszystko w porządku   Różny tok myślenia w tej samej sytuacji spowodował odmienne efekty. Nasze myśli miały wpływ na nasze uczucia i na nasze działania. W powyższym … Czytaj dalej

Program redukcji stresu MBSR

Midfulness Based Stress Reduction (MBSR), czyli redukcja stresu oparta na metodzie uważności to program rozwinięty przez prof. Jona Kabata-Zinna z Uniwersytetu Massachusetts, aby poprawić jakość życia osób żyjących w ciągłym stresie , lęku, osób zmagających się z przewlekłymi chorobami, z chronicznym bólem. Najczęściej cytowana definicja Mindfulness określa go, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990). Mindfulness jest niezwykle trudnym do zdefiniowania pojęciem; nie dlatego, że jest tak skomplikowane, przeciwnie gdyż jest tak proste i otwarte (Gunaratana, 1992). Nasze życie dzieje się w teraźniejszości, w pojedynczych bieżących chwilach. Jednakże, ponieważ przez większość czasu jesteśmy w kołowrocie aktywności ukierunkowanych na jakieś cele, a przez nasz umysł przepływa nieustanny potok myśli związanych np. z oceną jak daleko znajdujemy się od ich zrealizowania, jesteśmy mało świadomi tego, co doświadczamy w danym momencie. W tym stanie zmniejszonej świadomości, często działamy jakby automatycznie, nawykowo kierowani przez lęki i pragnienia. źródło: http://www.mindfulness.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=53 Interwencje i terapie oparte na uważności są coraz popularniejsze na świecie nie tylko jako droga rozwoju wewnętrznego, lecz również jako metody psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi. W niedawno opublikowanej metaanalizie zanalizowano tzw. miary wielkości efektu (mówią o sile skuteczności) interwencji opartych na uważności w grupach … Czytaj dalej

Nowa wiadomość

„Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”