Schizofrenia i psychozy

Osoby cierpiące na zaburzenia psychotyczne czy schizofrenię mogą przeżywać – w zależności od przypadku – cały wachlarz trudnych doświadczeń: od słyszenia głosów, przez poczucie bycia śledzonym i nasyłania myśli po izolację społeczną i wewnętrzną pustkę. Objawy zatem dotyczyć mogą zarówno sfery emocjonalnej (lęki z powodu poczucia bycia śledzonym), obszaru myśli („cały świat przeciwko mnie spiskuje”), zachowań (skrajna izolacja) czy wrażeń z ciała („czuję i widzę, że chodzą po mnie mrówki”). W trakcie epizodu psychotycznego osoby cierpiące na tego typu zaburzenia tracą kontakt z otaczającą ich rzeczywistością oraz nie potrafią krytycznie ocenić tego, co dzieję się w ich wnętrzu. Ich świat często opanowuje pewna jedna, wyjaśniająca wszystko idea, która przyjmować może formę m.in. dostrzegania na każdym kroku globalnego spisku, silnie przeżywanego olśnienia religijnego, czy poczucia bycia kimś innym niż jest się w rzeczywistości. Schizofrenię lub inne choroby, którym towarzyszyć mogą objawy psychotyczne (np. w niektórych przypadkach choroby afektywnej dwubiegunowej) uznaje się za chorobę przewlekłą, nierzadko wymagającą stałego przyjmowania leków i powodującą częste powroty na oddział psychiatryczny.   Jak zatem w takiej sytuacji pomóc może psychoterapia? Należy zwrócić uwagę, że jakkolwiek leki potrafią zmniejszyć objawy psychotyczne (u pacjentów, którzy na leki w ogóle reagują), tak to, czego nie potrafią, to wyćwiczyć u … Czytaj dalej

Redukcja stresu MBSR

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) to rodzaj terapii i pracy własnej oparty na uważności – umiejętności psychicznej, którą charakteryzuje otwartość, ciekawość, akceptacja i nieoceniająca uwaga skierowana na doświadczenia tu i teraz, wliczając w to wrażenia fizyczne, myśli, emocje, własną świadomość i otoczenie. Efekty MBSR Analizy badań interwencji opartych na mindfulness wskazują, że jest to skuteczna metoda poprawy stanu psychicznego w: Zaburzeniach lękowych i depresyjnych (Hoffman et al., 2012) Przy nawracającej depresji (co najmniej trzy nawroty) obniżenie ryzyka kolejnego nawrotu o 34-43% (Piet, Hougaard 2011) U osób doświadczających przewlekłych chorób związanych z ograniczeniem ruchu i bólem (rak, fibromyalgia, zapalenie stawów, przewlekły ból z innych źródeł) obserwuje się po 8 tygodniach podwyższenie jakości życia, lepsze radzenie sobie z ograniczeniami oraz niższy poziom lęku i depresji. Istnieją także ograniczone dane na temat poprawy zdrowia, gdzie MBSR powinien być stosowany razem z pomocą medyczną (Grossman et al. 2004; Bohlmeijer et al. 2010; Ledesma, Kumano 2009). U osób bez diagnozy obniżenie poziomu stresu i lęku, zmniejszenie ilości natarczywych myśli o przeszłości oraz wzmocnienie wartości duchowych, empatii i troski o siebie (Chiesa, Serretti 2009) PRZEBIEG MBSR Redukcja stresu MBSR trwa 8 tygodni i składa się z ośmiu cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań oraz intensywnej pracy własnej po ok. godzinę … Czytaj dalej

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych. Obecnie obowiązujące w krajach Zachodu podejście do zdrowia psychicznego kładzie nacisk na tzw. „zdrową normalność”. Zgodnie z tym podejściem zdrowy to znaczy szczęśliwy, myślący optymistycznie, mający pozytywne emocje. Zgodnie z takim rozumieniem symptomy zaburzeń psychicznych, negatywne myśli i emocje stanowią część procesów psychopatologicznych. Terapia akceptacji i zaangażowania proponuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego -zakłada, że cierpienie psychologiczne jest czymś zupełnie normalnym. Tak zwany „pierwotny ból” (primary pain) obejmuje wszystkie doświadczenia (przeżycia, emocje, myśli) na które nie mamy wpływu i które są nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Ten „pierwotny ból” powstaje na skutek interakcji sposobu w jaki funkcjonuje nasz umysł i język z tym, czego doświadczamy. Prowadzi do takich zmian w naszym zachowaniu, które są sprzeczne z cenionymi przez nas wartościami. W ACT nie podważa się poszczególnych myśli, lecz raczej całościowy sposób, w jaki klient posługuje się językiem i jak to wpływa na jego jakość życia, uniemożliwiając podejmowanie wartościowych działań. Zakłada się bowiem, że ludzie mogą mieć niepomocne myśli a mimo to działać efektywnie i robić w życiu to, co ważne. Negatywne myśli są zupełnie normalne a ich kwestionowanie może tylko … Czytaj dalej

Terapia Schematów

Terapia schematów jest jedną z odmian terapii poznawczo-behawioralnej, stworzoną specjalnie do pracy z najtrudniejszymi do wyleczenia zaburzeniami emocjonalnymi. Należy to tak zwanej „trzeciej fali terapii behawioralnych”. Jej twórcą jest Jeffrey Young. Terapia koncentruje się na najgłębszych strukturach poznawczo-emocjonalnych, wchodzących w skład osobowości człowieka  tak zwanych wczesnych nie adaptacyjnych schematach. W koncepcji tej, schemat to trwały, negatywny wzorzec, który powstaje w dzieciństwie lub w okresie dorastania i jest utrwalany przez dalsze życie. Negatywne schematy powstają wówczas, gdy któreś z podstawowych emocjonalnych potrzeb (np. bezpieczeństwa, akceptacji, docenienia, samodzielności) nie są w znacznym stopniu zaspokojone w trakcie dzieciństwa. Dodatkowo, strategie, które ludzie stosują, aby radzić sobie z negatywnymi schematami, również przyczyniają się do ich podtrzymywania.   Celem terapii jest zaangażowanie się w proces leczenia, czyli osłabiania schematów i związanych z nimi strategii radzenia sobie, a przez to wzmocnienie zdrowej części osobowości pacjenta. Terapeuta wchodzi w sojusz z ową zdrową częścią, aby wspólnie walczyć ze schematami. Podejście to opiera się więc na aktywnym zaangażowaniu obu stron w proces leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad sobą, którą pacjent wykonuje pomiędzy spotkaniami, np. w postaci zadań terapeutycznych, które są ustalane, a potem omawiane na sesjach.

Warsztaty

Warsztaty są alternatywą dla indywidualnych spotkań. Na cyklu zajęć warsztatowych rodzice mogą w grupie nabywać nowe umiejętności wychowawcze, dzielić się doświadczeniami, a przede wszystkim nauczyć się, jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka i przywrócić w domu spokój i równowagę. Jest to bardzo atrakcyjna forma zajęć, która opiera się na zaangażowaniu rodziców, ćwiczeniach na zajęciach i pracach domowych. Zajęcia organizowane są w formie dwugodzinnych, cotygodniowych sześciu lub czternastu spotkań, w zależności od tematu warsztatu. Zapraszamy wszystkich rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi. Na warsztacie rodzice zostaną wyposażeni w umiejętności, które z jednej strony pomogą im przywrócić spokój i kontrolę w domu, poradzić sobie z zachowaniami trudnymi, z drugiej natomiast nauczą ich wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości i odbudować w domu ciepłe relacje. Warsztaty dla Dobrych Rodziców to cykl 14 dwugodzinnych spotkań, na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze. Tematy poruszane w czasie warsztatów: Wykład wstępny na temat ADHD. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych … Czytaj dalej

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to zespół oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. Kryzys jako szczególnie trudne doświadczenie często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie jednostki. Jedynie w bardzo sprzyjających sytuacjach, wówczas, gdy zarówno zasoby wewnętrzne osoby jak i elementy jej środowiska społecznego mogą być spostrzegane jako efektywny system wsparcia, jest ona w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysowy problem. Doświadczenie wskazuje iż w wielu sytuacjach „naturalne” zasoby, dostępne dla będącego w kryzysie w jego środowisku nie stanowią wyposażenia wystarczającego do efektywnego zmierzenia się z sytuacją. Sytuacjami które mogą wywołać kryzys mogą być np.: Śmierć bliskiego członka rodziny Rozwód lub separacja Więzienie Ciężka choroba lub wypadek Zwolnienie z pracy lub bezrobocie Przejście na emeryturę Problemy seksualne Zmiana pracy lub reorganizacja firmy Napad, kradzież, wypadek

Terapia par i małżeństw

Terapia małżeńska (par) ma na celu pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i kryzysów w związku oraz osiągnięciu harmonii i zaspokojeniu obustronnych potrzeb. Celem pracy terapeutycznej jest pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia oraz pracy nad indywidualnym rozwojem partnerów. W poznawczej terapii par szczególny nacisk kładzie się na aktualne problemy pary, naukę rozwiązywania bieżących trudności i eliminacji źródeł stresu oraz na identyfikowaniu zaburzeń w sferze myśli, które mogą przyczyniać się do podtrzymywania patologicznych zmian nastroju czy zachowań w związku. Proces terapii oparty jest na empirycznej współpracy obojga partnerów.

Terapia dzieci i młodzieży

Oferta Ośrodka skierowana jest do tych rodziców, których niepokoi zachowanie ich dziecka lub po prostu chcą zasięgnąć porady, rozwiać wątpliwości albo wzbogacić swoje umiejętności wychowawcze. Obok profesjonalnej porady udzielanej w przyjaznej atmosferze, proponujemy terapię poznawczo- behawioralną (CBT) dla dzieci, które wymagają pomocy w przezwyciężeniu swoich problemów. porady dla rodziców – dowiedz się więcej wspieranie rodziców dzieci przechodzących kryzysy rozwojowe (bunt dwulatka, adaptacja przedszkolna, okres dojrzewania) ogólna ocena rozwojowa zaburzenia zachowania zaburzenia emocjonalne i społeczne zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD- dowiedz się więcej trudności wychowawcze tiki zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne OCD- dowiedz się więcej trening umiejętności wychowawczych grupowe warsztaty dla rodziców- dowiedz się więcej

Terapia indywidualna osób dorosłych

Terapia indywidualna osób dorosłych prowadzona jest zgodnie z zasadami terapii poznawczo – behawioralnej. Jest krótkoterminową, trwającą od pięciu do dwudziestu jedno- lub dwutygodniowych spotkań z terapeutą. Każda sesja trwa od pół godziny do godziny. Terapia nastawiona jest na rozwiązywanie aktualnych problemów poprzez zmianę zachowań i myślenia. Początkowe sesje (od dwóch do czterech) dają terapeucie możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danego pacjenta, a pacjentowi okazję przekonania się, czy odpowiada mu ta metoda leczenia. Terapeuta zadaje pytania dotyczące przeszłości i historii pacjenta. Mimo iż terapia CBT koncentruje się na ‘tu i teraz’, czasem trzeba cofnąć się do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na chwilę obecną. Pacjent decyduje, na czym chce się skoncentrować na każdym etapie terapii. Na początku każdego spotkania pacjent i terapeuta ustalają temat sesji. W zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta psychoterapia poznawczo behawioralna może być stosowana jako jedyna metoda leczenia, lub w połączeniu z farmakoterapią.