Cz rodzimy się z magiczną mocą, którą musimy odkryć czy raczej sumiennie pracować, ćwiczyć, udoskonalać i budować swoje zdolności?