Elwira Wawrzyniak

mgr Elwira Wawrzyniak

„używał wyobraźni
do całkiem innych celów
chciał z niej uczynićnarzędzie współczucia.
(…)
Wyobraźnia Pana Cogito
ma ruch wahadłowy
przebiega precyzyjnie
od cierpienia do cierpienia
nie ma w niej miejsca
na sztuczne ognie poezji
chciałby pozostać wierny
niepewnej jasności”

Zbigniew Herbert

Psychologia i psychoterapia są moją pasją, jak i pracą, a co za tym idzie- także jedną najważniejszych
wartości. Kontakt z drugim człowiekiem stanowi swego rodzaju sacrum, a dotykanie jego wrażliwości
i osobistych historii traktuję jako ogromny przywilej. Fascynuje mnie człowiek, jego unikalność,
delikatność i siła, potencjał do rozwoju i tworzenia.

Moja droga z psychoterapią rozpoczęła się od kursu Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Wpłynął on
bardzo na moją osobistą filozofię życia, nadał sens i wskazał kierunek dalszej wędrówki. Nie jest to
droga łatwa, ale to, co ważne rzadko jest łatwe. Prowadzi natomiast do życia, które jest zgodne z
nami samymi i naszymi wartościami.

Swoje psychoterapeutyczne kształcenie kontynuuję w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.
Metody i filozofia tego nurtu również goszczą w moim gabinecie. Uczy mnie on jak ważny jest kontakt
oraz poszerzanie świadomości, które umożliwiają podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Szczególnie bliskimi metodami pracy są dla mnie także techniki mindfulness, terapii narracyjnej,
ekspresji emocjonalnej i poszerzania świadomości poprzez różne dziedziny sztuki (rysunek, muzykę,
dramę, fotografię).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywałam staże i
praktyki w Poradni Terapii Uzależnień WILDA, w Klinice Psychiatrii w 10. Wojskowym Szpitalu w
Bydgoszczy, w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego na Osiedlu Kosmonautów, w Pracowni
Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, Szpitalu Klinicznym na oddziale psychiatrii w
Poznaniu oraz w Spring Professional wspierając procesy rekrutacyjne. Od dwóch lat jestem związana
z portalem i zespołem opsychologii.pl, w ramach którego współorganizuję warsztaty oraz dzielę się
wiedzą i refleksjami poprzez artykuły. Byłam również jednym z organizatorów III Konferencji ACT i
CBS, brałam udział w audycjach radiowych.

Pracuję także w charakterze wykładowcy na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji na kierunku
psychologia oraz pedagogika. Radość sprawia mi prowadzenie warsztatów, w których jest wiele miejsca na spontaniczność,
różnorodność osobowości uczestników, niespodzianki i które nade wszystko uczą elastyczności.

Oferuję wsparcie i pomoc w szczególności w problemach z samooceną i obrazem siebie, szeroko
pojętym stresem, trudnościach w relacjach, pracy, kryzysach rozwojowych, adaptacji do zmian,
poczuciu zagubienia, braku motywacji, poszukiwaniu sensu, zaburzeniach lękowych, depresyjnych,
uzależnieniach. Jestem tu po to, by wspólnie z Tobą spojrzeć na Twoją jasność, choć może się ona wydawać
niepewna i zająć się Twoim cierpieniem.

Ośrodek Terapii Poznawczych i Behawioralnych
ul. Czartoria 1/9
Poznań 61-102
Rejestracja czynna:

w pon – pt: 12:30-20:00

tel. 519 151 647