Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to zespół oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.

Kryzys jako szczególnie trudne doświadczenie często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie jednostki. Jedynie w bardzo sprzyjających sytuacjach, wówczas, gdy zarówno zasoby wewnętrzne osoby jak i elementy jej środowiska społecznego mogą być spostrzegane jako efektywny system wsparcia, jest ona w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysowy problem. Doświadczenie wskazuje iż w wielu sytuacjach „naturalne” zasoby, dostępne dla będącego w kryzysie w jego środowisku nie stanowią wyposażenia wystarczającego do efektywnego zmierzenia się z sytuacją.

Sytuacjami które mogą wywołać kryzys mogą być np.:

  • Śmierć bliskiego członka rodziny
  • Rozwód lub separacja
  • Więzienie
  • Ciężka choroba lub wypadek
  • Zwolnienie z pracy lub bezrobocie
  • Przejście na emeryturę
  • Problemy seksualne
  • Zmiana pracy lub reorganizacja firmy
  • Napad, kradzież, wypadek