fbpx

KONTRAKT PSYCHOLOGICZNY

Kontrakt psychologiczny, czyli zasady prowadzenia sesji w ramach Centrum Wsparcia Psychologicznego w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu

  1. Jedną z najważniejszych zasad etycznych interwenta jest obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Od tej zasady interwent może odstąpić w 2 przypadkach:
    1. Zagrożenia życia;
    2. Zwolnienia interwenta z dochowania tajemnicy zawodowej przez sąd w ściśle określonych sytuacjach, takich jak np. przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego.

W każdej innej sytuacji interwent może wystawić zaświadczenie osobie bliskiej, czy skontaktować się z lekarzem klienta wyłącznie pod warunkiem uzyskania od klienta zgody lub na jego wniosek. Dochowanie tajemnicy nie dotyczy samego klienta.

2.  W sytuacji zagrożenia życia klient upoważnia interwenta do kontaktu z wyznaczoną wcześniej osobą.

3. interwent ma obowiązek prowadzić współpracę psychologiczną w sposób etyczny (w tym stosować metody sprawdzone naukowo pod kątem skuteczności).

4. Jeżeli klient równolegle do prowadzonej interwencji stosuje farmakoterapię, warunkiem koniecznym prowadzenia interwencji jest poinformowanie interwenta o przyjmowanych lekach, a także poinformowanie lekarza prowadzącego o udziale w interwencji psychologicznej.

5. Farmakoterapia klienta winna być prowadzona wyłącznie pod nadzorem lekarza, a o wszelkich zmianach dotyczących jej stosowania należy poinformować interwenta.

6. Interwent poddaje swoją pracę stałej ocenie, aby monitorować jej jakość i zwiększać skuteczność niesionej pomocy. Podczas superwizji omawiany jest przebieg pracy z klientem bez podawania jakichkolwiek danych, mogących pozwolić innym terapeutom na jego identyfikację.

7. Każda sesja terapeutyczna trwa 45 minut. Maksymalna liczba spotkań w ramach interwencji kryzysowej to trzy sesje.  

8. Sesje prowadzone w ramach Centrum Wsparcia Psychologicznego zwolnione są z jakiejkolwiek opłaty. Dopiero podjęcie pełnoprawnej współpracy terapeutycznej podlega opłacie.

9. W zależności od przebiegu i warunków interwencji specjalista i klient mogą za obustronną zgodą ustalić dodatkowe punkty kontraktu.

10. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Terapii Poznawczych i Behawioralnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/9. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000). Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego prowadzenia terapii i ochrony zdrowia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

11. Rejestracja oraz pojawienie się na sesji w ramach Centrum Wsparcia Psychologicznego OTPB równoważne jest z akceptacją kontraktu terapeutycznego.

12. Udział w sesjach Centrum Wsparcia Psychologicznego nie wymaga podawania danych osobowych. Jedynym istotnym elementem jest podanie instutucji oraz działu, w której zatrudniony jest klient.

Ośrodek Terapii Poznawczych i Behawioralnych
ul. Czartoria 1/9
Poznań 61-102
Rejestracja czynna:

w pon – pt: 12:30-20:00

tel. 519 151 647

Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram