mgr Hubert Czupała

my faceAbsolwent psychologii i filologi germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendysta programu Erazmus-Sokrates na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy).

Absolwent czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie

Wykładowca akademicki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Członek międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz nauki kontekstualno behawioralnej (ACBS)

W przeszłości pracował m.in.

  • 2002 Klinika Psychiatrii Uniwesytetu Jana Gutemberga w Moguncji
  • 2003 Ambulatorium Psychoterapeutyczne Uniwesytetu Jana Gutemberga w Moguncji
  • 2005-2007 Szpital Powiatowy w Śremie
  • 2007-2010 Dzienny Oddział Psychiatryczny-Rehabilitacyjny przy ZPO w Śremie
  • od 2010 Ośrodek Terapii Poznawczo Behawioralnej w Poznaniu
  • od 2013 współpracuje z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • od 2014 współpracuje z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym  w Poznaniu

W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii zwanych trzecią falą terapii poznawczo behawioralnej. Należą do nich między innymi: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia oparta na trosce (CFT), terapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP), terapia schematu (ST) oraz kliniczne zastosowanie uważności (Mindfulness).

Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom będącym w kryzysie. Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty dotyczące wspierania umiejętności wychowawczych. Prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych. Realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Był prelegentem na Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej (Toruń 2009) oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa pt. „Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” (Kielce 2009)