mgr Jakub Szymański

 

IMG_0944

Jakub Szymański (ur. 1989) – magister psychologii (specjalność kliniczna oraz seksuologiczna), absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeuta stosujący metody z tzw. Trzeciej Fali Behawioryzmu, specjalizuje się w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

W ramach pracy badawczej zajmował się zagadnieniem neuropsychologicznych przesłanek sprawstwa wykorzystania seksualnego dzieci.

Jest członkiem światowej organizacji Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz członkiem zarządu ACBS Polska.

W swojej praktyce zajmuje się pomocą osobom w kryzysie, szukającym swojego miejsca w świecie oraz nowych ścieżek życiowych. Wspiera w rozwoju psychologów, studentów i innych praktyków chcących stosować model ACT poprzez warsztaty i treningi grupowe online. Swoją ofertę kieruje do osób dorosłych.

Jest członkiem zespołu superwizji grupowej ACT.

Ukończył studium podyplomowe z zakresu edukacji, opiniowania i terapii seksuologicznej pod kierownictwem prof. Marii Beisert i prof. Lidii Cierpiałkowskiej.

W ramach zespołu psychologów OTPB współtworzy warsztaty dla firm, których celem jest zwiększanie elastyczności psychologicznej pracowników.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w:

 • Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu (2014)
 • Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA” w Poznaniu (2014)
 • Poradni Leczenia Uzależnień NZOZ Litewska w Poznaniu (2015 i 2016)
 • Oddziale Dziennym Psychiatrycznym PZP NZOZ Opolska w Poznaniu (2016)
 • Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Poznaniu (od 2014)
 • Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (2017)
 • Szkole Rodzenia Soma Medica w Suchym Lesie (od 2017)

Nieustannie rozwija swoje kompetencje zawodowe w ramach konferencji, warsztatów i szkoleń:

 • uczestnik Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej „Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii” w Poznaniu (2014)
 • uczestnik półrocznego cyklu warsztatów ACT w Centrum Słowo w Poznaniu (2015-2016)
 • uczestnik dwumiesięcznego kursu online „ACT for Trauma” dr. Russa Harrisa (2016)
 • uczestnik Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców” w Poznaniu (2016)
 • prelegent na I Poznańskiej Konferencji ACT na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (2016)
 • uczestnik szkolenia z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) w Poznaniu (2016)
 • organizator i prowadzący warsztaty na II Poznańskiej Konferencji ACT na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (2016)
 • uczestnik warsztatu „Beyond the Basics in Acceptance and Commitment Therapy: Advancing Through Use of the Therapeutic Relationship and Implementing the Processes with Flexibility and Effectiveness” prowadzonego przez dr Robyn Walser (2016)
 • uczestnik konferencji „Third ACT CBS Conference” w Edynburgu (2016)
 • uczestnik XII Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w Poznaniu (2018)
 • uczestnik warsztatu „RFT for Clinical Practice” prowadzonego przez dr Niklasa Törneke (2018)

Oprócz psychologii zajmuje się muzyką, strzelectwem oraz marzy o szybkich samochodach i motocyklach. Kocha zwierzęta, wspiera organizacje zajmujące się adopcją bezdomnych psów i kotów.