mgr Joanna Wojciechowska

Asia IIW 2008 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2010-2014 uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu Terapii Poznawczo – Behawioralnej Osób Dorosłych zorganizowanym przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie przy współpracy Oxford Cognitive Therapy Centre z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W 2013 roku brała udział w szkoleniu z podstaw Terapii Schematu.

Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, pracy z rodzinami z problemem uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, świetlicą socjoterapeutyczną, przedszkolem, przychodnią leczenia uzależnień.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych. Pracuje z osobami będącymi w kryzysie, przeżywającymi żałobę, doświadczającymi trudności w samodzielnym podejmowaniu decyzji, z osobami doświadczającymi przemocy. Wspiera pary oczekujące dziecka i borykające się w tym okresie z problemami emocjonalnymi, problemami w relacjach oraz pary, które dziecko straciły. Wspomaga rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Pracuje z grupami rozwoju osobistego.