mgr Tomasz Zięciak

tomasz-zieciak-blog

 

mgr Tomasz Zięciak- absolwent studiów psychologicznych i studiów podyplomowych z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel oraz dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), a także Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dorosłych. Korzysta z metod terapii poznawczo-behawioralnych, przede wszystkim Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Swoją ofertę kieruje do osób przeżywających kryzysy życiowe, przewlekle chorych somatycznie i psychosomatycznie, odczuwających ból fizyczny i psychiczny, cierpiących na lęki, depresję, obniżenie nastroju, przewlekły stres, uzależnienia, a także osób szukających sensu życia, czy stawiających na rozwój osobisty.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Szpital w Chodzieży na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziałach Chorób Płuc i Oddziałach Rehabilitacyjnych.
Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu na Oddziale Toksykologicznym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Otolaryngologicznym, Oddziale Ginekologiczno- Położniczym z Patologią Ciąży
Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Rehabilitacyjnym.
Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie.
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.
Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu na Oddziale Klinicznym Dermatologii.
Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym Wielspin.
Dodatkowo realizuje się prowadząc warsztaty w szkołach, firmach i uczelniach.

Swoją wiedzę poszerza stale szkoląc się w kraju i za granicą.

Pracę poddaje regularnej superwizji, przestrzega zasad kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.