Jedną z najważniejszych postaci tzw. Trzeciej Fali Behawioryzmu jest bez wątpienia Steven C. Hayes. Oprócz bycia współtwórcą modelu psychoterapii ACT, jest również profesorem na Uniwersytecie w Reno (w stanie Nevada), którego steve hayeslaboratorium od lat ’80 bada podstawowe procesy odpowiedzialne za elastyczność (ale i sztywność) psychologiczną. Ta umiejętność jest dobrym prognostykiem m.in. zmagania się z cierpieniem psychicznym lub – jak kto woli – występowania chorób psychicznych.

Będąc z natury behawiorystą, Hayes próbuje opisywać skomplikowane zjawiska życia psychicznego w możliwie uchwytny, mierzalny i zrozumiały sposób. Bo i po co pisać opasłe tomy prac naukowych jeśli przeciętny czytelnik nie będzie potrafił wyciągnąć z nich wniosków i – co więcej – wprowadzić ich w życie?

Na łamach jednego z portali biznesowych, Steven Hayes próbował odpowiedzieć na pytanie „które amerykańskie miasta sprzyjają singlom” i w typowy dla siebie sposób udzielił bardzo szerokiej odpowiedzi, która wykracza daleko poza omawianą kwestię.
W swojej wypowiedzi wyróżnił między innymi takie kategorie zachowań, które w jego rozumieniu i doświadczeniu sprzyjają naszemu dobrostanowi. Dzieję się tak wtedy, gdy:

  • mamy poczucie przynależności i łączności z innymi ludźmi i nie musimy przybierać masek, by je uzyskać,
  • gdy akceptujemy kim naprawdę jesteśmy i gdy jesteśmy akceptowani przez innych, stwarzając przestrzeń, w której możemy swobodnie poznawać naszą zdolność do odczuwania emocji, doświadczania i tworzenia relacji z innymi,
  • mamy możliwość dążenia ku uzyskiwaniu coraz większej kompetencji w dziedzinach, które mają dla nas największe znaczenie
  • mamy umiejętność posługiwania się uwagą w sposób elastyczny, płynny i dobrowolny w przeciwieństwie do dawania wciągać się w ruminowanie, zamartwianie się i samokrytykę.

Ta krótka lista zawiera w sobie aspekty społeczne, ekonomiczne, behawioralne i psychologiczne, które odnosić się mogą zarówno do większych społeczności miejskich jak i jednostek. Ze względu na szeroki zakres kwestii, których dotyka, wydaje się ona trafna i interesująca, ponieważ dotyczy możliwości uczenia się i manifestowania pewnych zachowań na dużą i małą skalę.

Działalność społeczna Stevena Hayesa wykracza poza pisanie publikacji naukowych i prowadzenie badań w laboratorium, czy działalność kliniczną. Jego udział w mediach prowokuje do wnoszenia kawałków elastyczności psychologicznej w miejsca, które nie kojarzą się z psychoterapią – do miejsc pracy, społeczności lokalnych czy ogólnie – kultury masowej. I chyba między innymi na tym polega moc psychoterapii opartej na dowodach naukowych – że może przynieść pozytywną zmianę tam, gdzie się ja zaprosi, a nie tylko w gabinecie terapeutycznym.

źródło: https://www.facebook.com/Steven-C-Hayes-146752688784184/