Program redukcji stresu MBSR

Midfulness Based Stress Reduction (MBSR), czyli redukcja stresu oparta na metodzie uważności to program rozwinięty przez prof. Jona Kabata-Zinna z Uniwersytetu Massachusetts, aby poprawić jakość życia osób żyjących w ciągłym stresie , lęku, osób zmagających się z przewlekłymi chorobami, z chronicznym bólem.

Najczęściej cytowana definicja Mindfulness określa go, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990). Mindfulness jest niezwykle trudnym do zdefiniowania pojęciem; nie dlatego, że jest tak skomplikowane, przeciwnie gdyż jest tak proste i otwarte (Gunaratana, 1992). Nasze życie dzieje się w teraźniejszości, w pojedynczych bieżących chwilach. Jednakże, ponieważ przez większość czasu jesteśmy w kołowrocie aktywności ukierunkowanych na jakieś cele, a przez nasz umysł przepływa nieustanny potok myśli związanych np. z oceną jak daleko znajdujemy się od ich zrealizowania, jesteśmy mało świadomi tego, co doświadczamy w danym momencie. W tym stanie zmniejszonej świadomości, często działamy jakby automatycznie, nawykowo kierowani przez lęki i pragnienia.

źródło: http://www.mindfulness.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=53

Interwencje i terapie oparte na uważności są coraz popularniejsze na świecie nie tylko jako droga rozwoju wewnętrznego, lecz również jako metody psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi. W niedawno opublikowanej metaanalizie zanalizowano tzw. miary wielkości efektu (mówią o sile skuteczności) interwencji opartych na uważności w grupach klinicznych (Hofmann et al., 2010). Analizą objęto 39 badań, w całkowitą liczbą 1140 uczestników, poszukujących pomocy z powodu różnych dolegliwości włączając w to choroby nowotworowe, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie paniczne, depresję i inne. Uzyskana wielkość efektu wskazuje na umiarkowaną skuteczność w zakresie poprawy objawów lękowych i depresyjnych przed i po terapii, zarówno kiedy objawy te są pierwotne (zaburzenia lękowe i depresyjne), jak i wtedy kiedy mają one charakter wtórny do choroby somatycznej (nowotwory, udary, choroby serca, zapalenia stawów, cukrzyca, zespoły bólowe). Efekty te wskazują zdecydowanie, że interwencje oparte na uważności mogą być obiecującą metodą leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych.