MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) to rodzaj terapii i pracy własnej oparty na uważności – umiejętności psychicznej, którą charakteryzuje otwartość, ciekawość, akceptacja i nieoceniająca uwaga skierowana na doświadczenia tu i teraz, wliczając w to wrażenia fizyczne, myśli, emocje, własną świadomość i otoczenie.

Efekty MBSR

Analizy badań interwencji opartych na mindfulness wskazują, że jest to skuteczna metoda poprawy stanu psychicznego w:

  • Zaburzeniach lękowych i depresyjnych (Hoffman et al., 2012)
  • Przy nawracającej depresji (co najmniej trzy nawroty) obniżenie ryzyka kolejnego nawrotu o 34-43% (Piet, Hougaard 2011)
  • U osób doświadczających przewlekłych chorób związanych z ograniczeniem ruchu i bólem (rak, fibromyalgia, zapalenie stawów, przewlekły ból z innych źródeł) obserwuje się po 8 tygodniach podwyższenie jakości życia, lepsze radzenie sobie z ograniczeniami oraz niższy poziom lęku i depresji. Istnieją także ograniczone dane na temat poprawy zdrowia, gdzie MBSR powinien być stosowany razem z pomocą medyczną (Grossman et al. 2004; Bohlmeijer et al. 2010; Ledesma, Kumano 2009).
  • U osób bez diagnozy obniżenie poziomu stresu i lęku, zmniejszenie ilości natarczywych myśli o przeszłości oraz wzmocnienie wartości duchowych, empatii i troski o siebie (Chiesa, Serretti 2009)

PRZEBIEG MBSR

Redukcja stresu MBSR trwa 8 tygodni i składa się z ośmiu cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań oraz intensywnej pracy własnej po ok. godzinę w pozostałe dni tygodnia.

Podczas spotkania terapeuta dostarcza informacji nt. procesu uważności, prowadzi medytację oraz wspiera uczestników w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z zaangażowaniem się i podtrzymaniem pracy własnej oraz w rozszerzaniu zdobytych umiejętności na różne, istotne dla uczestnika sfery życia. Terapeuta śledzi także rozwój umiejętności klientów za pomocą kwestionariuszy mierzących uważność.

W ramach trwania zajęć prowadzone jest także internetowe forum dyskusyjne, gdzie uczestnicy mogą wzajemnie się wspierać, informować o postępach i trudnościach oraz zadawać terapeucie pytania na temat ich praktyki uważności.

Uczestnik kursu otrzymuje także liczne materiały dodatkowe ułatwiające domową praktykę – skrypty do medytacji, nagrania, artykuły i materiały do prowadzenia dziennika praktyk.

REJESTRACJA I CENNIK

Spotkania odbywają się w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej, ul. Matejki 47/13 w czwartek w godzinach 17-19. Aktualnie zbierana jest I grupa, która wystartuje na początku sierpnia.

Koszt dwugodzinnego spotkania w grupie MBSR wynosi 100 zł. Przy wykupieniu z góry całego kursu (8 spotkań) cena wynosi 700 zł (oszczędza się 100 zł).

W sprawie pierwszego spotkania proszę się kontaktować:

  • mailowo na bkleszcz@gmail.com
  • telefonicznie (0048) 507 939 416

Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana udziałem, jednak w innym terminie, także proszę o kontakt.

BIBLIOGRAFIA

Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 68(6), 539-544.

Chiesa, A., & Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis. The journal of alternative and complementary medicine, 15(5), 593-600.

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 57(1), 35-43.

Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, 78(2), 169.

Ledesma, D., & Kumano, H. (2009). Mindfulness‐based stress reduction and cancer: a meta‐analysis. PsychoOncology, 18(6), 571-579.

Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. Clinical psychology review, 31(6), 1032-1040.