Terapia dzieci i młodzieży

Oferta Ośrodka skierowana jest do tych rodziców, których niepokoi zachowanie ich dziecka lub po prostu chcą zasięgnąć porady, rozwiać wątpliwości albo wzbogacić swoje umiejętności wychowawcze. Obok profesjonalnej porady udzielanej w przyjaznej atmosferze, proponujemy terapię poznawczo- behawioralną (CBT) dla dzieci, które wymagają pomocy w przezwyciężeniu swoich problemów.

 • porady dla rodziców – dowiedz się więcej
 • wspieranie rodziców dzieci przechodzących kryzysy rozwojowe (bunt dwulatka, adaptacja przedszkolna, okres dojrzewania)
 • ogólna ocena rozwojowa
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia emocjonalne i społeczne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD- dowiedz się więcej
 • trudności wychowawcze
 • tiki
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne OCD- dowiedz się więcej
 • trening umiejętności wychowawczych
 • grupowe warsztaty dla rodziców- dowiedz się więcej