Terapia indywidualna osób dorosłych

Terapia indywidualna osób dorosłych prowadzona jest zgodnie z zasadami terapii poznawczo – behawioralnej. Jest krótkoterminową, trwającą od pięciu do dwudziestu jedno- lub dwutygodniowych spotkań z terapeutą. Każda sesja trwa od pół godziny do godziny.

Terapia nastawiona jest na rozwiązywanie aktualnych problemów poprzez zmianę zachowań i myślenia.

Początkowe sesje (od dwóch do czterech) dają terapeucie możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danego pacjenta, a pacjentowi okazję przekonania się, czy odpowiada mu ta metoda leczenia.

Terapeuta zadaje pytania dotyczące przeszłości i historii pacjenta. Mimo iż terapia CBT koncentruje się na ‘tu i teraz’, czasem trzeba cofnąć się do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na chwilę obecną.

Pacjent decyduje, na czym chce się skoncentrować na każdym etapie terapii.

Na początku każdego spotkania pacjent i terapeuta ustalają temat sesji.

W zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta psychoterapia poznawczo behawioralna może być stosowana jako jedyna metoda leczenia, lub w połączeniu z farmakoterapią.