Warsztaty

Warsztaty są alternatywą dla indywidualnych spotkań. Na cyklu zajęć warsztatowych rodzice mogą w grupie nabywać nowe umiejętności wychowawcze, dzielić się doświadczeniami, a przede wszystkim nauczyć się, jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka i przywrócić w domu spokój i równowagę. Jest to bardzo atrakcyjna forma zajęć, która opiera się na zaangażowaniu rodziców, ćwiczeniach na zajęciach i pracach domowych. Zajęcia organizowane są w formie dwugodzinnych, cotygodniowych sześciu lub czternastu spotkań, w zależności od tematu warsztatu.

Zapraszamy wszystkich rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Na warsztacie rodzice zostaną wyposażeni w umiejętności, które z jednej strony pomogą im przywrócić spokój i kontrolę w domu, poradzić sobie z zachowaniami trudnymi, z drugiej natomiast nauczą ich wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości i odbudować w domu ciepłe relacje.

Warsztaty dla Dobrych Rodziców to cykl 14 dwugodzinnych spotkań, na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

Czas trwania warsztatów: 14 spotkań po 2 godziny.

Zajęcia będą odbywać się w piątki w godzinach popołudniowych. Dokładne godziny warsztatów zostaną podane na początku stycznia. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest zebranie grupy.