Naszą osobowość, system przekonań czy wzorce reagowania emocjonalnego kształtuje wiele doświadczeń naszej przeszłości. Stanowi to nieodłączną część naszego rozwoju jako ludzi.

Dzięki nim uczymy się jak adekwatnie zaspakajać nasze podstawowe potrzeby emocjonalne i jak budować bezpieczne więzi.

Na wiele z okoliczności, które mają znacznie ma nasz prawidłowy rozwój nie mamy jednak wpływu i nie jesteśmy w stanie ich kontrolować.  Nie wybieramy sobie naszej przeszłości. Doświadczamy też cierpienia, deprywacji lub straty, która uniemożliwia nam zaspakajanie naszych potrzeb jako dzieci. Szukamy wtedy sposobów radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach.

Efekt tego jest taki, że o ile dany schemat reagowania jest zrozumiały z perspektywy doświadczeń małego dziecka, o tyle te same metody, które pojawiają się w podobnych sytuacjach w dorosłym życiu bywają zupełnie niefunkcjonalne, a często stanową powtarzającą się „pułapkę” w znacznym stopniu uniemożliwiającą nam prowadzenie życia zgodnego z naszymi wartościami.

Klasyczne nurty terapeutyczne, które od lat zajmują się problematyką zaburzeń osobowości czy stałych wzorów zachowań ewoluowały w terapie integrujące różne techniki terapeutyczne w celu tworzenia skutecznych interwencji.

Owocem ostatnich latach rozwoju terapii jest również ewolucja samego podejścia do problematyki osobowości w stronę kontekstualnej perspektywy i pracy bardziej zorientowanych na procesy psychologiczne niżeli na techniki.

Warsztat „Contextual Schema Approach” ma przybliżyć tą perspektywę pracy psychoterapeutycznej i pozwolić doświadczyć metod pracy takich podejść jak praca na trybach w terapii schematu (ST), stymulowanie systemu ukojenia w terapii opartej na współczuciu (CFT) czy tworzenia ugruntowanej pespektywy w relacji z naszymi wewnętrznymi doświadczeniami w terapii ACT.

Szczegóły na temat wspomnianego wydarzenia tutaj.

Z czym warto zaznajomić się wcześniej?

  1. Lev , M. McKay , M. Skeen , P. Fanning, RELACJE NA HUŚTAWCE Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań?, GWP 2018

Dla ambitnych:

  1. Arntz , G. Jacob, TERAPIA SCHEMATÓW W PRAKTYCE. Praca z trybami schematów,GWP 2016

2. Kevin L. Polk, Benjamin Schoendorff, Mark Webster, Fabian O. Olaz Essential Guide to the Act Matrix

3. Roediger, B. A. Stevens and R. Brockman, Contextual Schema Therapy