Już w kwietniu ostatnie szkolenie z  cyklu Advanced Competence Training. Z tej okazji terapeuta i prowadzący cykl, Hubert Czupała przygotował materiał wprowadzający do tematyki szkolenia.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy zaawansowanym praktykiem w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), wiesz, że metafory odgrywają kluczową rolę w praktyce terapeutycznej.

Prawie wszystkie nurty terapeutyczne zgadzają się co do wpływu jaki ma stosowanie metafor dialogu terapeutycznym z klientem. To potężne narzędzie dające motywację do zmiany zachowania czy pomagające odkrywać co jest dla klienta ważne. Poszczególne nurty terapeutyczne szkolą terapeutów w stosowaniu specyficznych metafor jako technik w określonych obszarach problemowych.

Wiele metafor pojawia się w takcie terapii spontanicznie, bez świadomości osoby, która mówi, że jest to wypowiedź metaforyczna. Metafory są bowiem funkcja naszego języka. Jest to zdolność do tworzenia związków frazeologicznych o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów z których ten związek się składa. Daje to nam nieskończone możliwości dla naszej kreatywności oraz ułatwia uczenie się,  planowanie, przewidywanie czy ocenianie.  Zdolność ta pozwala nam również tworzyć i opisywać tak abstrakcyjne pojęcia jak miłość czy czas, oraz tworzyć teoretyczne konstrukty naukowe.

Terapeuta może skupić się na tych spontanicznie używanych metaforach i wykorzystywać je do  lepszego zrozumienia problemów i cierpienia klienta. Pomimo, iż metaforyczne myślenie może być dla nas tak użyteczne, często błędnie je stosujemy. Prowadzi to do psychologicznej nieelastyczności i jest podłożem różnego rodzaju psychopatologii.

Możemy na przykład te same umiejętności, które działają w świecie zewnętrznym próbować przenosić  do naszych wewnętrznych doświadczeń. Wierzymy, że powinniśmy być w stanie kontrolować sposób, w jaki myślimy i czujemy tak samo jak kontrolujemy swoją fryzurę czy ubiór.

Innym przykładem może być traktowanie naszego metaforycznego myślenia dosłownie:  Szukamy sposobów na to by „mieć więcej odwagi” co pozwoli nam wreszcie robić rzeczy dla nas ważne bez lęku. Jeśli jednak przyjrzymy się temu, jakie zachowanie opisuje metafora „mieć odwagę”, możemy zauważyć, że jest to działanie w wartościowym dla nas obszarze w obliczu lęku. Czyli, że nie można „być odważnym” bez lęku.

W ACT uczymy się jak wykorzystywać takie narzędzie jak uważność, analiza funkcjonalna i teoria ramowania relacyjnego (RFT), by trafnie rozpoznać i zrozumieć ekspresję metaforyczną na której utknął nasz klient, oraz jak na tej podstawie zaplanować i przeprowadzić precyzyjną interwencje, która umożliwi naszemu klientowi działanie w zgodzie z tym co dla niego ważne.

Jeżeli chcesz wziąć udział w  szkoleniu nie zwlekaj. Zapisz się!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/634148763705500/