Zapraszamy wszystkich studentów UAM na warsztat Huberta Czupały: PROSOCIAL ACT- kształtowanie postaw prospołecznych

już w najbliższy piątek 21.10.2022 11:30-14:30
Kampus Ogrody, budynek D sala 310

Nauczycie się jak używać procesów elastyczności psychologicznej i modelu PROSOCIAL, by stawiać mosty nad kulturowymi, językowymi oraz społecznymi barierami. Celem warsztatu jest rozwijanie uważności i otwartości na własne przekonania, uprzedzenia i stereotypy oraz zaangażowanie się w inicjatywy promujące różnorodność, sprawiedliwość i przeciwdziałanie wykluczeniu w społecznościach.

Poznacie następujące obszary:
• SELF-ING – JA jako treść, process i kontekst.
• Other-ing – wyobcowanie – zrozumienie jak postrzegamy INNYCH
• We-ing – MY – odkrycie co czyni nas społecznością
• ValuE-ing – klaryfikacja i docenienie wspólnych wartości
• Add-ing – zaangażowane się w aktywności prospołeczne

UWAGA! Warsztat grozi wzmożonym ryzykiem zmieniania siebie i świata na lepsze!