Studium CBS

Szanowni Państwo,

mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Studium “Edukacja psychologiczna dzieci i młodzieży w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (III falę behawioryzmu)”. Do uczestnictwa w studium zachęcam wszystkich tych z Państwa, którzy zainteresowani są rolą kontekstualnych nauk o zachowaniu w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS) są obecnie najszybciej rozwijającym się i najbardziej obiecującym podejściem w psychologii i psychoterapii. Odchodzi się w nich od diagnoz psychiatrycznych (nozologicznych), zamiast tego skupiamy się na konkretnych problemach ludzi, z którymi pracujemy oraz kontekście, w jakim te problemy się pojawiają. Temu podejściu przyświeca myśl, że cierpienie psychiczne nie jest reakcją patologiczną, a odpowiedzią na niesprzyjające warunki życia, połączoną ze sztywnymi sposobami reagowania na nie. Dzięki holistycznemu podejściu do zdrowia psychicznego możliwe jest wdrażanie idei nauczania równoległego na poziomie szkoły czyli jednoczasowego przekazywania wiedzy przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. Program ten jest nastawiony na profilaktykę wczesną i pierwotną zdrowia psychicznego, to znaczy nie jest nastawiony na leczenie konkretnych zaburzeń, ale przekazywanie wiedzy i umiejętności, jak się przed nimi chronić. Jest to nowatorskie podejście na gruncie polskim. Przedstawiony poniżej program studium jest już czwartą edycją naszego kursu. Poprzednie edycje realizowane w m. st. Warszawa we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń objęły łącznie 55 pracowników placówek oświatowych. 

 

Wszelkie informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w Studium można znaleźć w załącznikach oraz na stronie fundacji Psycho-Edukacji ->

https://fp-e.pl/studium-edukacja-psychologiczna-dzieci-i-mlodziezy-w-oparciu-o-kontekstualne-nauki-o-zachowaniu-iii-fale-behawioryzmu/

 

Przygotowaliśmy nagranie ze spotkania otwartego, gdzie o studium opowiadali Konrad Ambroziak i Hubert Czupała. 

Link do nagrania: https://youtu.be/cWuzFm_pb8w

 

Formularz rekrutacyjny:

https://docs.google.com/forms/d/1xeFr3onPreHesTrW5wLHCuQ8KaCQWbsBMjrwjMm1T54/viewform?fbclid=IwAR1-awoJ9Mt8iw6GVcCyw29gLg9470qcs4rOE_IPzNbL9qAt4T38NuOVa30&edit_requested=true

 

Co daje zapisanie się na studium teraz? 20% procent zniżki za cały kurs! 

Za jeden zjazd zapłacisz wówczas 499 zł!

Promocja ważna jest jedynie dla pierwszych dziesięciu osób, które zapiszą się na edycję warszawską i poznańską! Liczba miejsc jest ograniczona.

_______________________________________________________________

Hubert Czupała

Dyrektor OTPB

Członek Rady Fundacji Psycho-Edukacja

123movies
embedgooglemap.net