Naszą osobowość, system przekonań czy wzorce reagowania emocjonalnego kształtuje wiele doświadczeń naszej przeszłości. Stanowi to nieodłączną część naszego rozwoju jako ludzi.