Superwizja

 

Ośrodek Terapii Poznawczych i Behawioralnych organizuje superwizję indywidualną oraz grupy superwizyjne dla psychologów / psychoterapeutów prowadzących praktykę indywidualną, jak i całych zespołów psychoterapeutycznych. Superwizor prowadzi superwizję w oparciu o wiedzę i umiejętności prowadzenia superwizji w obszarze psychoterapii w zgodzie z wartościami i założeniami Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu (CBS). 

Jeśli chcesz dołączyć do grupy zaangażowanych osób lub odbywać superwizję indywidualnie, napisz / zadzwoń do nas.

 

                                                                                                    e-mail: otpbpoznan@gmail.com

                                                                                                     tel. 519 151 647

 

Superwizor

Hubert Czupała

 

Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne konferencje, szkolenia i warsztaty z zakresu: mindfulness, terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii opartej na współczuciu (CFT) czy też terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP). Ma ponad 20 lat doświadczenia klinicznego, które zdobywał pracując w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prywatnej praktyce psychoterapeutycznej w Poznaniu. Obecnie kieruje pracą Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnych w Poznaniu, który specjalizuje się kształceniu psychoterapeutów ACT poprzez edukację i praktykę zawodową, pracę w zespole i superwizję; tam też przyjmuje swoich pacjentów. Jako wykładowca akademicki i trener prowadzi liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, w szczególności opartej na kontekstualnych naukach o zachowaniu (CBS). Jego praca ze studentami zaowocowała organizacją pierwszych konferencji CBS w Polsce, licznych tłumaczeń i adaptacji książek dotyczących Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz adaptacji terapii ACT w różnych kontekstach jej zastosowania. Przede wszystkim jednak zainicjowała powstanie Polskiego Stowarzyszenia CBS (ACBS Polska), któremu miał przyjemność przewodniczyć jako jego pierwszy formalny Przewodniczący. Projekty prospołeczne, którymi kierował w ostatnich latach, to między innymi szkolenie z interwencji kryzysowych dla personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19 „PAY ACT Forward”, który jest realizowany obecnie w wielu krajach Europy, studium “Kontekstualne nauki o zachowaniu w edukacji”, kurs facylitacji procesów prospołecznych dla dyrektorów szkół i pracowników oświaty, program szkoleniowy dla polskich superwizorów CBS, a w ostatnich miesiącach program wsparcia superwizyjno-szkoleniowego dla profesjonalistów pracujących z ofiarami Rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Huber we wszystkich swoich działaniach stara się kierować wartością, że dzięki współpracy możemy więcej niż rywalizując ze sobą i że praca na rzecz wykluczonych społeczności wzbogaca nasze życie. Poza pracą… trenuje pływanie, żegluje, czyta fantastyke, angażuje się w lokalne inicjatywy proekologiczne i historyczne, przede wszystkim jednak zajmuje się swoją rodziną i troszczy się o przyjaciół.